مرور برچسب

زیر ساخت امن تراکنشی

جنگ سایبری مقدمه جنگ واقعی

در دوره و زمانه کنونی، علاوه بر پیشرفت کسب‌و‌کارها، به همان میزان حملات سایبری نیز پیشرفت چشمگیری داشته است و به‌طرق مختلف اصطلاحاً به کسب‌و‌کارهای مختلف حمله می‌شود تا خسارت جدی ازسوی سایبری‌ها وارد کنند. به همین جهت مقابله با حملات سایبری…