مرور برچسب

سازمان امور مالیاتی

بررسی تراکنش‌های بانکی، دستور کار اول سازمان امور مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این سازمان به‌منظور کاهش فرارهای مالیاتی پوزها و درگاه‌های پرداخت را مورد بررسی قرار می‌دهد، گفت: از سهم ۲۷۰هزار میلیاردی مالیات در سال جاری بیش ۲۲۰هزار میلیارد تومان در ۹ماهه سال ۱۴۰۰ محقق شده است.