مرور برچسب

سود بانکی

مردم با چه نرخ سودی پول خود را در بانک‌ها می‌گذارند؟

کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی گفت: با نرخ تورم و مولفه های اقتصادی حداقل باید۲۵ تا ۳۰ درصد به سپرده ها سود دهند تا اینکه ماندگاری پول در بانک ها ایجاد شود. کمتر از این سود، اثر ماندگاری را کم می کند.

افزایش نرخ سود در نظام بانکی عملیاتی شد/ نرخ سود ۲۵ درصدی در بانک‌های دولتی

همزمان با مجوز انتشار اوراق گواهی با سود ۲۳ درصدی، فضای رقابتی بین بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده تا جایی که برخی بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده را به ۲۵ درصد هم افزایش دادند.

افزایش ۵ درصدی نرخ سود بانکی در زمستان کافی است؟

در ابتدای هفته شاهد افزایش ۵ درصدی نرخ اوراق گواهی سپرده بودیم و روز گذشته وزیر اقتصاد از تغییر نرخ سود بانکی در زمستان خبرداد اما با توجه به نرخ ۳۰ درصدی سود اوراق گام و تورم موجود به نظر می‌رسد نرخ سود می‌تواند بیش از ۵ درصد افزایش داشته…

نرخ سود بانکی چقدر زیاد می‌شود؟

با توجه به احتمال بررسی افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول واعتبار، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته افزایش پنج درصدی سود بانکی را رد کرد اما مسئولان بانکی افزایش سه تا پنج درصدی نرخ سود بانکی و رسیدن این سود به ۲۱ تا ۲۳ درصد را مناسب می‌دانند.

افزایش نرخ سود ماندگاری پول در بانک‌ها را افزایش و تورم را کاهش می‌دهد

یک کارشناس اقتصادی با بیان این که افزایش نرخ سود بانکی در شرایط تورم ماندگار، یک اقدام منطقی است گفت: اجرای سیاست انقباضی از جمله افزایش نرخ بهره یا همان سود سپرده‌ها تقاضاهای کاذب را محدود می‌کند و تورم را کاهش می دهد.