مرور برچسب

سکه‌ مرکز مبادله

شایعه پایین بودن کیفیت ربع سکه‌های مرکز مبادله

معاون بازار مرکز مبادله ارز و طلا اظهار داشت: نماینده بانک مرکزی با نماینده خزانه بانک عامل در جلسه‌ای تمام سکه‌ها را مورد بررسی قرار دادند اگر صرافی مدعی است سکه‌ای اشکال و ایرادی دارد باید سکه را تحویل دهد تا ادعا مورد بررسی قرار بگیرد.