مرور برچسب

شاپرک

وضعیت شرکت‌های پرداخت در بهمن ماه

مستند حاضر، گزارش شماره 104 شاپرک و مرتبط به بهمن ماه است که به منظور اطلاع رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور و با هدف کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی منتشر شده است.

وضعیت شرکت‌های پرداخت الکترونیک در گزارش آذرماه شاپرک

بر اساس گزارش جدید آذرماه شاپرک، عملکرد بیشتر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت به ویژه شرکت " پرداخت الکترونیک پاسارگاد" به گونه ای بوده که سبب افزایش 146.58 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

مدیرعامل شاپرک از تدوین برنامه جدید استراتژیک شاپرک خبر داد

مدیرعامل شرکت شاپرک در پیامی ضمن تبریک دوازدهمین سالروز تاسیس شرکت اعلام کرد که در راستای رویکردهای نوین در حوزه پرداخت و نیز در پاسخ به نیازهای زیست بوم بانکی و پرداخت الکترونیک، برنامه استراتژیک جدید شاپرک در حال تدوین است.