مرور برچسب

شبکه پرداخت

مبلغ ۶۰ درصد تراکنش‌های شبکه بانکی کشور خرد است

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه امسال بانک‌ها تدابیر ویژه‌ای برای تراکنش‌های پایان سال اتخاذ کرده‌اند، گفت: به دنبال این هستیم تا الگوهای حرکت مردم در شبکه پرداخت را متنوع کنیم، زیرا بسیاری از تراکنش‌ها بر بستر کارت انجام می‌شود…

هزینه سالانه 16 میلیاردی شبکه پرداخت

بانکها همواره به دنبال جذب منابع بیشتر هستند و برای دستیابی به این هدف اقدامات بسیاری از جمله حذف کارمزد در شبکه پرداخت را انجام دادند که به نوبه خود موجب شکل‌گیری رقابت ناسالم بین آن‌ها شده است. این اقدام عایدی خاصی برای بانک‌ها نداشته و…

ضرورت ایجاد چندین مرکز شبکه پرداخت

رییس سابق هیات مدیره انجمن فین‌تک ایران با بیان اینکه در بسیاری از کشورها دست‌کم ۲ مرکز مختلف برای شبکه پرداخت وجود دارد، گفت: بهتر است تا شبكه ای موازی با تنها شبکه پرداخت و تسویه فعلی کشور راه اندازی شود.

بررسی دو موضوع مهم شبکه پرداخت در نمایشگاه تراکنش از سوی شرکت شاپرک

نشست تخصصی "بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت" و "مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت" با مدیریت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در حاشیه نمایشگاه تراکنش برگزار می‌شود.