مرور برچسب

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

علی چهارلنگی مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شد

علی چهارلنگی، سیدصابر امامی و محمدعلی بخشی‌زاده طی مراسمی به ترتیب به عنوان مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی معرفی شدند. در این مراسم از سرپرست سابق شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی نیز تشکر و قدردانی شد.