مرور برچسب

شرکت شاپرک

بررسی دو موضوع مهم شبکه پرداخت در نمایشگاه تراکنش از سوی شرکت شاپرک

نشست تخصصی "بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت" و "مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت" با مدیریت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در حاشیه نمایشگاه تراکنش برگزار می‌شود.