مرور برچسب

شرکت هرمی

خالی کردن جیب مردم از طریق “شرکت هرمی لاکسون”

اخیراً یک شرکت هرمی خارجی به اسم " لاکسون" با تبلیغات متعدد توانسته تعدادی از مردم استان ایلام را جذب کند، در حالی که سابقه نشان می دهد این نوع شرکت ها، کلاهبرداری بوده و نمی توان به آنها اعتماد کرد.