مرور برچسب

شرکت پارسا

شرکت «پارسا» موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی شد

شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه (پارسا) گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی (فناوری اطلاعات) دریافت کرد و عضو اتحادیه سراسری شرکت‌های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی شد.