مرور برچسب

شرکت پرداخت

وضعیت شرکت‌های پرداخت در اردیبهشت 1402

مستند حاضر، چکیده ای از گزارش شماره 95 شاپرک است که به منظور اطلاع رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور و با هدف کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در عرصه های تصمیم گیری و اجرایی منتشر شده است.