مرور برچسب

صاد

حرکت بانک صادرات در جاده شعب دیجیتالی و نئوبانک صاد

 بانک صادرات ایران به عنوان یک بانك خصوصی و به صورت سهامی عام با نام «بانک صادرات و معادن ایران» در ١٥ شهريور ماه سال ١٣٣١ تاسيس شد. استقرار اولین شعبه در بازار تهران به عنوان مركز معاملات و گردش پولی کشور بسیار مورد توجه مؤسسان بانک بود.…