مرور برچسب

صنعت پرداخت

دورنمای روشن صنعت پرداخت

بازارهای آسیایی راه را برای پرداخت‌های موبایلی باز کردند، اما ایالات متحده با شتاب بیشتری این تغییرات را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد روند بزرگ بعدی کارت‌های پرداخت بیومتریک باشد - از جمله حسگر اثر انگشت روی خود کارت-  2.5 میلیون از این…