مرور برچسب

فرار مالیاتی

سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد

کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه روش ممیز مالیاتی نمی‌تواند فرار مالیاتی را کشف و شفافیت ایجاد کند، گفت: راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها مانع فرار مالیاتی می‌شود.

امکان فرار مالیاتی اصناف با کارت به کارت وجود ندارد

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: اساسا ملاک سازمان امور مالیاتی برای درآمد اصناف، فقط گردش مالی در دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز نیست و تمام حساب‌های بانکی اصناف رصد می‌شوند.‌

برخی پزشکان به‌جای استفاده از کارتخوان از بیمار دلار می‌گیرند!

مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیشتر گزارش‌های مردم از فرار مالیاتی به استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان مربوط است و برای آن‌ها پیامک اخطار ارسال خواهد شد، گفت: برخی از مراکز درمانی و…