مرور برچسب

فناپ

نوآوری باید در خدمت افزایش بهره‌وری و رشد و توسعه باشد

مجموعه فناپ در جهت شکل‌گیری معاونت نوآوری و توسعه زیست‌بوم دیجیتال این شرکت و نیز در راستای ترویج علم و نوآوری، از انتشار جدیدترین کتاب هنری چسبرو مبدع نگرش نوآوری باز با عنوان «نتایج نوآوری باز، گذر از هیاهو و پرداختن به کسب‌وکار» توسط…

اثر تماشاگر و تأثیر آن بر روی تیم‌سازی

«اثر تماشاگر» (bystander effect) موضوعی در روان‌شناسی اجتماعی است مبنی بر اینکه افراد هنگام حضور افراد دیگر کمتر به قربانی حادثه کمک می‌کنند و هر چه تعداد تماشاچیان بیشتر باشد، احتمال اینکه یکی از آنها کمک کند کمتر است.

پنج مفهوم کلیدی که مدیران باید بدانند

تأثیرگذاری یک مدیر موفق به توانایی‌اش در هدایت روابط مربوط می‌شود، ضمن آنکه این موفقیت به برخی اقدامات معمول برای حل مشکلات پیچیده، پیاده‌سازی راه‌حل‌ها و تغییر در نوع هدایت تیم (بدون در نظر گرفتن موانع بزرگ) و البته حمایت سایر مدیران در…