مرور برچسب

فیلترشکن

فیلترشکن‌ها چه کاربردهایی دارند؟ /VPN‌ها چطور کار می‌کنند؟

استفاده از VPN شما را در برابر نقص‌های امنیتی مختلفی محافظت می‌کند. مسافران، کارگران دورکار و افراد مختلف، هنگامی که از یک شبکه عمومی WiFi غیرمطمئن و رایگان بهره می‌برند، ترجیحا بهتر است که VPN خود را روشن کنند.