مرور برچسب

قانون پایانه‌های فروشگاهی

اتصال شرکت‌های دولتی به قانون پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای دی‌ماه

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه از ابتدای دی ماه شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند، الزامات قانونی برای صدور…

ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده تا اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی پابرجاست

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده تا اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی توسط مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، همچنان پابرجاست.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی توسط شرکت‌های بورسی و فرابورسی

شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به‌عنوان نخستین گروه از مشمولان اجراکننده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از امروز (اول آبان‌‌) ملزم به اجرای این قانون و صدور صورت‌حساب الکترونیکی هستند.