مرور برچسب

قوانین رمزارز

چه‌کسی باید متولی رمزارزها در ایران باشد؟

در سال‌های اخیر، بازار رمزارزها به محل جذابی برای سرمایه‌گذاری، چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم تبدیل شده است؛ اما مشکل اینجاست که سامان‌دهی این بحث در ایران مغفول مانده و همین موضوع موجب شده است ایران در این حوزه از همسایگان خود…