مرور برچسب

لندو

لندو سود وام‌ها را کاهش و مدت بازپرداخت را افزایش داد!

لندو با همکاری بانک آینده وام بانکی تمام آنلاین ارائه می‌دهد. در گذشته بازپرداخت که مشتریان پرداخت می‌کردند شامل سود بانکی به‌اضافه پیش‌پرداخت لندو بود؛ از ابتدای شهریور میزان پیش‌پرداخت لندو کاهش محسوسی پیدا کرده و مدت زمان بازپرداخت نیز…

روزانه ۳۹ میلیارد تومان؛ ثبت رکورد جدید درخواست وام آنلاین در لندو

در حال حاضر استفاده جامعه از خدمات وام خرد آنلاین با استقبال زیادی روبرو شده است. ۳۹ میلیارد تومان روزانه و ۱۱۷۰ میلیارد تومان ماهانه، رکوردهای جدیدی برای میانگین درخواست وام آنلاین در کشور است که به تازگی در لندو به ثبت رسید.