مرور برچسب

مبادله ارز

امکان معامله حواله‌های خرد ارز برای صرافی‌ها با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا

مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، صرافی‌های تضامنی امکان معاملات حوالجات خرد ارزی را پیدا خواهند کرد.