مرور برچسب

مجوز کسب و کار

چگونه مجوز جدید کسب‌وکار بگیریم؟

مطابق قانون از ابتدای سال ۱۴۰۱ مجوز کسب و کار صرفا یک فایل الکترونیکی حاوی شناسه یکتا است و مجوزهای سنتی و کاغذی به تدریج تا پایان سال ۱٤۰۲ باید از چرخه اعتبار خارج شوند و مجوزی معتبر با شناسه یکتا داشته باشند.

حساب تجاری دارندگان مجوز کسب کاغذی غیرفعال می‌شود

با توجه به اینکه طبق قانون، دارندگان مجوزهای کسب و کار کاغذی باید تا پایان امسال شناسه یکتا دریافت کنند و مجوزهای قدیمی شان از سال آینده فاقد اعتبار می شود، تمام سرویس دهی و خدمات بانکی، بیمه ای و مالیاتی شان غیر فعال می شود و حساب تجاری…