مرور برچسب

مدیران بانکی

عزل مدیران بانکی که وام مسکن نمی‌دهند

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: در برنامه‌ هفتم توسعه بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که اگر به بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن تکلیف شد و به این تعهد خود عمل نکرد، بانک مرکزی باید نسبت به عزل مدیرعامل این بانک اقدام کند و در این باره اغماض…