مرور برچسب

نئوبانک

نئوبانک‌ها همزمان با خدمات مالی باید سرویس مشاوره مالی بدهند

امین رضا ریاضتی مدیرعامل شرکت آرمان وفاداری آریا در خصوص خدمات نئوبانک ها در کشور گفت: به خدمات چند نئوبانکی که در حال حاضر اقدام به ارائه سرویس کرده‌اند نگاهی بیاندازید، تفاوت چندانی از حیث ارائه خدمت بین آنها و بانک‌های سنتی فعلی وجود…