مرور برچسب

نئوبانک

نئوبانک‌ها همزمان با خدمات مالی باید سرویس مشاوره مالی بدهند

امین رضا ریاضتی مدیرعامل شرکت آرمان وفاداری آریا در خصوص خدمات نئوبانک ها در کشور گفت: به خدمات چند نئوبانکی که در حال حاضر اقدام به ارائه سرویس کرده‌اند نگاهی بیاندازید، تفاوت چندانی از حیث ارائه خدمت بین آنها و بانک‌های سنتی فعلی وجود…

آیا “بانک هوشمند فردا” اولین نئوبانک واقعی ایران است؟

ما "بانک هوشمند فردا" را به عنوان اولین نئوبانک واقعی در کشور معرفی کردیم، زیرا صنعت دیگری وارد این حوزه شده است. می‌توان گفت مدل کسب و کار "بانک در بانک" به عنوان نئوبانک شناخته نمی‌شود. در واقع صنعت باید به ارائه خدمات بانکداری دیجیتال…