مرور برچسب

ناظر شرعی بانک

۳۰ ناظر شرعی در دفاتر مرکزی بانک‌ها مستقر می‌شوند

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: از سوی برخی مطرح شد که قرار است در هر شعبه بانک یک ناظر شرعی مستقر شود که این کذب محض است و تنها حدود ۳۰ نفر ناظر شرعی در بانک‌ها حضور خواهند داشت و در هر بانک یک نفر به‌عنوان ناظر شرعی تعیین خواهد…