مرور برچسب

نرخ سود بانکی

نرخ ۲۰ درصدی سود بانکی مناسب تورم ۴۰ الی ۵۰ درصدی نیست

کارشناس حوزه پولی و بانکی با بیان اینکه با تورم بالای ۴۰ الی ۵۰ درصد، قطعا نرخ سود بانکی ۲۰ درصد جوابگو نیست گفت: نرخ سود بانکی اگر در حد متعادل خود و متناسب با اقتصاد نباشد موجب ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار ارز می‌شود.