مرور برچسب

نقدینگی

افزایش 1400 درصدی ورود نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت

بررسی روند ورود پول به «صندوق‌های با درآمد» ثابت نشان می‌دهد، در زمانی که شاخص کل بورس منفی می‌شود، پول حقیقی‌ها وارد این صندوق‌ها شده و روند معاملات خرد کاهش می‌یابد.