مرور برچسب

نوآوری باز

بررسی تجربه‌های زیسته نوآوری باز در ایران

نشست «یک دهه نوآوری باز در ایران» برگزار شد. در این رویداد و به بهانه انتشار ترجمه فارسی جدیدترین کتاب هنری چسبرو (مبدع نگرش نوآوری باز)، فعالانی از بخش‌های مختلف صنعت، دانشگاه، و حاکمیت حضور داشتند و از تجربه‌های خود در پیاده‌سازی و…

آشنایی با فرابوم؛ جامع‌ ترین اکوسیستم نوآوری باز ایران

فرابوم، بزرگترین و جامع‌ترین اکوسیستم نوآوری باز ایران است که بالغ بر 200 سرویس از طریق پلتفرم بوم (اولین پلتفرم بانکداری باز مبتنی بر API ) در اختیار سرویس‌گیرندگان آن قرار گرفته است.