مرور برچسب

نگاه پرداخت

شروع تحول دیجیتال در بانک کارآفرین از مسیر “نگاه بانک”

شرکت "نگاه بانک" پیش برنده ماموریت‌های بانکی هلدینگ فناوری نگاه است که با هدف ارتقا و ساماندهی زیرساخت‌های فنی بانک کارآفرین و توسعه و طراحی خدمات و محصولات متمایز برای مشتریان فعلی و آینده بانک کارآفرین شکل گرفته است. تحول در حوزه…

نگاه “نگاه پرداخت” به دریافت مجوز PSP

شرکت «نگاه پرداخت» بازوری اجرایی «هلدینگ فناوری نگاه» در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی با مجوز رسمی «پرداخت یاری» است. این شرکت در سال 1399 از سوی بانک کارآفرین مأموریت یافت تا به ارائه محصولات و خدمات نوین در عرصه پرداخت‌های الکترونیکی…

نگاه مشارکت جویانه هلدینگ نگاه به اکوسیستم بانکی و پرداخت

«برنده آینده، فین‌تک‌ها هستند.» این گفته حسین اسلامی است؛ مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه که در اولین جلسه خبری این هلدینگ عنوان شد. او می‌خواهد در این مسیر با همکاری فین‌تک‌های فعال در این اکوسیستم موفق شود چرا که معتقد است شرکت‌های حوزه…