مرور برچسب

پرداخت الکترونیک سپهر

نقش معاونت عملیات در توسعه پرداخت الکترونیک سپهر

معاونت عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در نیمه دوم سال 1401 با تمرکز بر تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، تغییر شاخص های کلیدی، تغییرات ساختاری در تمامی سطوح و... دوران تحول و رشد خود را آغاز نمود.

جایگاه سوم مبلغ تراکنش اینترنتی سپهر با رشد 4.58 درصدی در سهم بازار ipg

رتبه نخست رشد در سه شاخص سهم مبلغ از تراکنشهای ابزار اینترنتی، سهم مبلغ از تراکنش‌های خرید و سهم از ابزار اینترنتی تراکنش‌دار در دی ماه 1402 به شرکت پرداخت الکترونیک سپهر رسید.

استمرار پرداخت الکترونیک سپهر در تصاحب سهم بازار IPG

طبق آخرین آمار گزارش اقتصادی شاپرک در آبان 1402، سهم تراکنش‌های اینترنتی پرداخت الکترونیک سپهر در شاخص مبلغ با رشد 2.43 درصدی نسبت به ماه مهر به عدد 11.9 درصد معادل 22.2 همت رسید تا این شرکت بار دیگر بالاترین میزان رشد در مبلغ تراکنش‌­های…