مرور برچسب

پرداخت نوین

تداوم روند صعودی شرکت پرداخت نوین در آخرین گزارش اقتصادی شاپرک

آخرین گزارش اقتصادی منتشر شده توسط شرکت شاپرک، نشان می‌دهد که شرکت پرداخت نوین در بررسی عملکرد کلی شرکت‌ها، در میزان سهم بازار از نظر تعداد تراکنش و مبلغ تراکنش روند رو به رشد هشت ماهه خود را ادامه داده است.