مرور برچسب

پرداخت یاری

ارتباط معاملات غیرقانونی رمزارز با اجباری شدن اینماد چیست؟

بر اساس قانون، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی از طرف شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار به متقاضیان درگاه به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی است و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP اجرایی شد، اما در…