مرور برچسب

پول دیجیتال

فرصت مناسب پیاده‌ سازی کیف پول خرد مبتنی بر پول دیجیتال بانک‌ مرکزی

با توجه به مشکلات موجود در صنعت پرداخت کشور، مسائل کارمزدی و رقابت بازیگران صنعت در سهم‌‌‌بری از این وضعیت، کاهش سهم اسکناس و مسکوک، تاثیر کرونا بر تشدید این روند و تبعات این مساله بر قدرت بانک مرکزی، لزوم گسترش پرداخت‌‌‌های نوین و اصلاح…