مرور برچسب

کارت اعتباری

پایان عمر کارت‌های اعتباری نزدیک است

رئیس بانک مرکزی برزیل معتقد است به‌ دلیل رشد سیستم مالی باز که به مشتریان اجازه اشتراک‌گذاری داده‌های مالی با موسسات مختلف را می‌دهد، کارت‌های اعتباری به‌ زودی از بین خواهد رفت.

کم‌کاری بانک‌ها در اعطای کارت اعتباری

در شرایطی که همگان «کمبود سرمایه در گردش» را از مشکلات اصلی بخش تولید کشور عنوان می‌کنند، اما از سوی دیگر اقتصاددانان تاکید دارند که تزریق پول نقد برای تحریک تولید «اثرات تورمی» ناگواری را در پی خواهد داشت.

کدام بانک‌ ها کارت اعتباری ۷ میلیونی می‌ دهند؟

درحالیکه سه ماه از تکلیف بانک مرکزی به پنج بانک ملی، صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران مبنی بر صدور کارت رفاهی با حداکثر سقف هفت میلیون تومان می‌گذرد، گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها دو بانک ملی و تجارت این کارت اعتباری را به متقاضیان ارائه…

سقف کارت اعتباری مرابحه به 200 ميليون تومان افزایش یافت

با توجه به لزوم انطباق مقررات ناظر بر کارت اعتباري مرابحه با شرايط و مقتضيات روز و با هدف تسهیل تأمین مالي خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از اين طريق، سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه به مبلغ دو میلیارد ریال (200…