مرور برچسب

کد فیدا

کد فیدا برای دریافت خدمات بیمه‌ای اتباع خارجی الزامی است

سازمان تأمین‌اجتماعی به اتباع خارجی بیمه‌شده این سازمان و نیز اتباع خارجی متقاضی بیمه تأمین‌اجتماعی توصیه کرد هر چه سریع‌تر در زمینه دریافت کد فراگیر اتباع خارجی «کد فیدا» اقدام کنند.