مرور برچسب

DaaS

داده به عنوان سرویس (DaaS) چیست و چه کاربردهایی دارد؟

نجمه نوذر، کارشناس ارشد طراحی سامانه­‌های بانکی شرکت بهسازان ملت و  دانشجوی دکتری حرفه‌ای بانکداری دیجیتال دانشگاه تربیت مدرس؛ بسیاری از استراتژی کاربرد داده‌­ها در حد دامنه هوش تجاری شرکت­‌ها و به صورت داخلی محدود شده و گاهی بدون ایجاد…