مرور برچسب

SME

دسته‌ بندی و نقش کار آفرینی در توسعه SME ها

معمولاً ‌SME ها در یکی از شش گروه استارت‌آپ‌های نوآورانه نوپا، استارت‌آپ‌های موفق، شرکت‌های متوسط در حال رشد، شرکت‌های متوسط راکد یا مشکل‌دار، مشاغل متمرکز کوچک محلی یا مشاغل خُرد غیر رسمی قرار می‌گیرند.

خطر SMEها برای بسیاری از فعالان بازار

بسیاری از SMEها شرکت‌های جوانی هستند که با در نظر گرفتن مقیاس کوچک، برای بسیاری از فعالان بازار از منظر دسترسی به منابع مالی و تأمین خدمات مورد نیاز بازار نیز بسیار پرخطر به‌نظر می‌رسند و این یک نقطه ضعف بزرگ شرکت‌های کوچک و متوسط است.