مرور برچسب

UX و UI

نقش UX و UI در طراحی اپلیکیشن و صندوق فروشگاهی شاپ

 نزدیک به یک دهه است که گوشی‌های هوشمند، به عضوی جدا نشدنی از ما تبدیل شده و هرکجا و هرزمانی این دستگاه‌های جذاب و اعتیار‌آور همراه ما هستند. البته گوشی‌های هوشمند فقط ابزاری برای ارتباط هستند ولی وقتی اپلیکیشن‌های مختلف را درون گوشی‌های…