سه روش برای محاسبه قیمت تمام شده شرکتهای لیزینگ

قیمت تمام شده در صنعت لیزینگ دارای مفهومی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خودش است زیرا کالای ارائه شده در صنعت لیزینگ از نوع خدماتی بوده و قیمت کالای خدماتی هنگام ظهور خدمات و براساس کیفیت خدمات ارائه شده و براساس توافق انجام شده تعیین می‌شود.

عصر بانک؛چنانچه بخواهیم خیلی ساده بدانیم کالای صنعت لیزینگ چیست؟ در یک جمله لیزینگ برای متقاضی خود توان استفاده از کالای سرمایه‌ای را درقالب قرارداد اجاره یا فروش اقساطی فراهم می‌آورد، اما قیمت تمام شده در صنعت لیزینگ دارای مفهومی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خودش است زیرا کالای ارائه شده در صنعت لیزینگ از نوع خدماتی بوده و قیمت کالای خدماتی هنگام ظهور خدمات و براساس کیفیت خدمات ارائه شده و براساس توافق انجام شده تعیین می‌شود.

محاسبه قیمت تمام شده شرکتهای لیزینگ

قیمت تمام شده در لیزینگ از دو منظر متقاضی به‌عنوان مستاجر و شرکت لیزینگ به‌عنوان موجر متفاوت است، از نگاه مستاجر قیمت تمام شده محصول نرخ سود پرداختی و هزینه‌های ارائه تضمین وکلیه هزینه‌هایی است که در این خصوص برای متقاضی ایجاد می‌شود که لزوما همه این موارد به شرکت لیزینگ پرداخت نمی‌شود مانند هزینه نقل و انتقال اسناد یا کارمزد ضمانتنامه بانکی، مالیات بر ارزش افزوده و… که متقاضی پرداخت می‌کند لیکن شرکت لیزینگ در این خصوص نفعی ندارد.

اما قیمت تمام شده از نگاه شرکت لیزینگ شامل قیمت تمام شده منابع از طرق مختلف به‌علاوه هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد است و برای رسیدن به قیمت تسهیلات پرداختی نرخ حاصل به همراه نرخ ریسک مورد انتظار و نرخ حاشیه سود تجمیع می‌شود و به متقاضی اعلام می‌گردد.

اما قیمت تمام شده منابع از نگاه شرکت لیزینگ براساس نحوه تامین منابع شامل نرخ متفاوتی است و بر این اساس نرخ منابع تامین شده به 3 روش کلی تقسیم می‌شود:

1- روش اول شامل منابعی است که سهامداران شرکت به‌عنوان آورده سرمایه‌گذاری می‌کنند یا در افزایش سرمایه مشارکت می‌کنند و قیمت تمام شده این منابع معادل هزینه فرصت از دست رفته و معادل نرخ سپرده بانکی است.

2- روش دوم مربوط به تامین منابع از بانک‌ها و موسسات اعتباری است که شامل نرخ سود وهزینه مالی پرداخته شده بابت تسهیلات اخذ شده به همراه هزینه تضامین ارائه شده بابت تسهیلات اخذ شده است که مجموعا قیمت تمام شده منابع را شامل می‌شود.

3- روش سوم روش انتشار اوراق صکوک است که قیمت تمام شده صکوک براساس تضامین و دارایی معرفی شده محاسبه می‌شود.

علیرضا  اسدپور
مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن
/دنیای اقتصاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.