آشنایی با اعتبارت اسنادی و نحوه گشایش آن در پست بانک

اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یاتوصیفی ، که دربرگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است.

عصر بانک؛ مهمترین اعتبارات اسنادی قابل گشایش توسط بانک پست بانک موارد زیر است:

 

–         اعتبارات اسنادی دیداری

 

–         اعتبارات اسنادی مدت دار

 

–         اعتبار اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت (ریفاینانس)

 

–         اعتبار اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بلند مدت (فاینانس)

 

نحوه گشایش اعتبار اسنادی

 

مراجعه متقاضی به شعب بانک و ارائه درخواست گشایش اعتبار اسنادی به بانک و ارائه مدارک زیر به متقاضی جهت تکمیل و عودت به شعبه:

 

–          فرم درج مشخصات متقاضیان دریافت تسهیلات مالی و خدمات اعتباری اشخاص حقیقی

 

–          فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی

 

–          فرم تعهدنامه ورود و ترخیص کالای خریداری شده

 

–          فرم تعهدنامه قبول نوسانات نرخ ارز در سررسید پرداخت اعتبار

 

–          گواهی مشخصات کامل نمایندگی فروش خارجی در ایران

 

–          فهرست مدارک مورد نیاز بانک

 

1-      تکمیل و ارائه فرمهای دریافتی از شعبه به همراه مدارک مرحله پذیرش

 

2-      مطالعه و تکمیل فرمها، ممهور نمودن فرمها به مهر و امضاء مجاز خود/شرکت و تهیه مدارک مرحله پذیرش

 

3-      افتتاح حساب جاری قرض الحسنه توسط متقاضی نزد شعب بانک در صورت نداشتن حساب جاری

 

4-      بررسی وضعیت متقاضی توسط بانک :

            

            – در صوت عدم تصویب تقاضا: اطلاع کتبی موضوع به متقاضی

 

            – در صورت تصویب تقاضا: ارسال پرونده تکمیل شده متقاضی به رکن اعتباری مربوطه مطابق با قوانین بانک

 

5-      تامین وثایق، ارائه مدارک مرحله انعقاد قرارداد و انعقاد قرارداد حقوقی با او

 

6-      گشایش اعتبار اسنادی خارجی- ارزی به نفع فروشنده/ذینفع و اطلاع آن از طریق سوئیفت یا سایر مسیرهای ارتباطی مورد تایید پست بانک به بانک کارگزار فروشنده و از آن طریق به به فروشنده/ذینفع

 

7-      تحویل اعلامیه قبولی فروشنده مبنی بر پذیرش اعتبار ابلاغ شده به وی و شرایط مندرج در آن به متقاضی توسط بانک.

 

8-      فروشنده پس از آماده شدن کالا/خدمات، اقدام به ارائه اسناد ذیربط به بانک معامله کننده و از آن طریق به بانک می نماید.

 

9-      در صورت عدم وجود مغایرت در اسناد دریافتی، بسته به نوع L/C دریافت وجه اسناد /تضمین پرداخت وجه اسناد از متقاضی و ارائه اسناد به او جهت ترخیص کالا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.