پوشش 46 درصدی سود در بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه در عملکرد 6 ماهه سال مالی 94 از تحقق 46 درصدی سود برآوردی خود خبر داد.

عصر بانک؛بانک خاورمیانه در گزارش عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 94 خود توانسته 46 درصد از سود 302 ریالی خود را محقق سازد.

 

این شرکت در بودجه سال مالی جاری عایدی 302 ریالی به ازای هر سهم  را پیش بینی کرده که در پایان عملکرد 6 ماه امسال مبلغ 140 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.

 

سود محقق شده در گزارش عملکرد 3 ماهه این بانک مبلغ 74 ریال به ازای هر سهم معهادل 25 درصد سود برآوردی بودجه بود.

 

 

/فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.