سهم صنعت در اشتغال تحصیل کرده ها چقدر است؟

سهم صنعت در اشتغال تحصیل کرده ها کمتر از بخش خدمات بوده و بیشترین تعداد تحصیلکرده های دانشگاه ها به سمت اشتغال در خدمات می روند.

عصر بانک؛پویا علاالدینی دانشیار گروه برنامه‏ ریزی اجتماعی در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در دومین روز از همایش " سیاست های صنعتی و تجاری برای صادرات و اشتغال" با اشاره به آمار اشتغال در بین تحصیل کرده های انشگاه ها اظهار داشت: «طبق آمار  تعداد 11 میلیون نفر تحصیل کرده و مشغول به تحصیل در کشور داریم ولی با وجود این تحصیلات این افراد نتوانسته سهم قابل توجهی در سرانه تولید ناخالص داخلی ایجاد کند.»

 

وی افزود: «بهره وری کل و بهره وری نیروی انسانی هم با وجود تعداد بالای تحصیل کرده ها در اقتصاد کشور ما به شدت پایین است که این یکی از دلایل آن این باشد که 1 میلیون نفر از این تعداد همچنان بیکار هستند.»

 

علاالدینی اظهار داشت: «سهم صنعت در اشتغال تحصیل کرده ها کمتر از  بخش خدمات بوده و بیشترین تعداد تحصیلکرده های دانشگاه ها به سمت اشتغال در خدمات می روند.»

 

به گفته وی متعاقبا تاثیر بهره ‏وری کل، کارآیی، صرفه‏ های مقیاس و نیز سرمایۀ انسانی بر اشتغال و صادرات بخش صنعت سنجیده می شود.

 

این دانشیار دانشگاه تهران تصریح کرد: «نتایج حاکی از تاثیر مثبت و بزرگ صرفه‏ های مقیاس بر اشتغال و صادرات صنعتی است، اما تاثیر این عوامل بر زیربخش‏های مختلف صنعت نامتقارن است. در تعدادی از زیربخش‏ها صرفه های مقیاس باعث کاهش صادرات می‏ شود که حائز تبعات منفی برای کل بخش صنعت است.»

 

وی با اشاره به اقدامات مورد نیاز در این زمینه گفت: «بر پایۀ محاسبات انجام شده سرمایۀ انسانی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر صادرات و اشتغال است. این نتایج نشان می‏دهد که دولت باید جهت بهبود سرمایه انسانی سرمایه‏ گذاری نماید و نقشی فعال در ارتقای صرفه‏ های مقیاس، کارآیی و بهره‏وری بخش صنعت ایفا کند.»

 

وی در پایان تاکید کرد: «دولت می‏تواند پس از تحقق سطوح بهینۀ صادرات و صرفه‏های مقیاس مداخلۀ خود را در بخش صنعت کاهش دهد.»

 

 

/خبرآنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.