بانک مرکزی مکلف به واریز 200 میلیون دلار به حساب صندوق ضمانت صادرات شد

با مصوبه هیات وزیرات بانک مرکزی ملکف به واریز 200 میلیون دلار به حساب صندوق ضمانت صادرات از محل وصولی‌ مطالبات حساب ذخیره ارزی شد.

عصر بانک؛براساس مصوبه هیات وزیران در جلسه 15 شهریور ماه امسال به پیشنهاد شماره 39854.60 مورخ 1394/2/7 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1394 کل کشور تصویب شد:

 

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1394 از محل وصولی حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار به حساب اعلامی صندوق ضمانت صادرات ایران و به حساب هر یک از صندوق‌های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های مدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی، ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، معادل ریالی مبلغ بیست و پنج میلیون (25.000.000) دلار واریز نماید.

 

2- نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

 

3- معادل مبالغ واریزی به حساب صندوق‌های یاد شده، سرمایه دولت در این صندوق‌ها افزایش می‌یابد و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت مکلف است اصلاحیه مواد مربوط از اساسنامه صندوق‌ها را با سیر مراحل قانونی تهیه و جهت تصویب به مرجع صالح ارائه نماید.

 

 

/فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.