بانک کارآفرین به دنبال افزایش 18 درصدی سرمایه

هیات مدیره بانک کار آفرین از پیشنهاد افزایش 18 درصدی سرمایه خود به مجمع فوق العاده سهامداران خبر داده است.

عصر بانک؛اطلاعات دریافتی از سازمان بورس نشان می دهد، هیات مدیره بانک کارآفرین مطابق با جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد خود را به منظور افزایش سرمایه از مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد ریال به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به این سازمان ارایه داده است.

 

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته تامین می‌شود و هدف از آن بهبود حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی اعم از حد خالص دارایی‌های ثابت ، حد کفایت سرمایه و سایر حدود تعیین شده که در تاریخ 1394/05/05 به تصویب هیئت مدیره بانک کارآفرین رسیده، عنوان شده است‌.

 

براساس این گزارش در حالی پیشنهاد افزایش سرمایه 18 درصدی بانک کارآفرین به سازمان بورس ارایه شده که هنوز اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی ارایه نداده است.

 

افزایش سرمایه 18 درصدی بانک کارآفرین منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

 

 

/فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.