دولت با حذف موسسات مالی غیرمجاز از رانت جلوگیری کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همه باید در برابر قانون مساوی باشند؛ زیرا اگر این موضوع حتی در زمینه نظام بانکی رعایت نشود، می‌تواند بسترهای رانت را فراهم کند که این امر به طور حتم به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود.

عصر بانک؛ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره فعالیت موسسات غیرمجازمالی در کشور اظهار کرد: همه باید در برابر قانون مساوی باشند؛ زیرا اگر این موضوع حتی در زمینه نظام بانکی رعایت نشود، می‌تواند بسترهای رانت را فراهم کند که این امر به طور حتم به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود.

 
برای صیانت از حقوق کسانی که سرمایه‌هایشان را برای سپرده در بانک‌ها قرار می‌دهند، باید نظارت همگانی انجام شود.
 
نماینده مردم سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با بیان این که هیچ گروهی نباید بر قانون برتری به اصطلاح  قانون‌گریزی کند، یادآورشد: دستگاه نظارتی باید با کنترل ملی، صحت و سقم مجوز یا عدم آن را به نحواصولی با ابزارهای اصولی کنترل کنند.
 
ندیمی خاطرنشان کرد: برای صیانت از حقوق مردم و مشتریانی که به دولت به عنوان نهاد حاکمیتی اعتماد می کنند و سرمایه‌هایشان را برای سپرده یا سرمایه‌گذاری در بانک‌ها قرار می‌دهند، باید نظارت همگانی انجام شود.
 
وی یادآورشد: اگر نظارت کافی برروی نظام بانکی نباشد و موسسات غیرمجاز به فعالیتشان ادامه دهند، درنهایت مردم فریب بخورند اعتماد مردم به نظام بانکی کاهش می‌یابد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: بانک‌ها برای امنیت اقتصادی برای دادن وام ضمانت‌نامه‌هایی تعیین می‌کنند که بتوانند امنیت نظام  بانکی را کنترل کنند، بنابراین باید در راستای موسسات غیرمجاز نیز با رویکرد موشکافانه موسسات غیرمجاز را شناسایی  و در گام بعد برطبق ابزارهایی که دارند، برخورد کنند.
 
 
 
 
/خانه ملت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.