برگزاری جلسه مصاحبه استخدامی در بانک قرض الحسنه رسالت – مدیریت استان تهران

جلسات مصاحبه استخدامی طی هفته گذشته در شعبات بانک قرض الحسنه رسالت - استان تهران، برگزار شد.

عصر بانک؛  در این دوره، تعداد 446 نفر از متقاضیان استخدام که از میان 3170 نفر متقاضی کار در این بانک، واجد شرایط بودند، برای مصاحبه دعوت شدند و در پنل های 5 نفره متشکل از مسؤلین شعب، مورد مصاحبه قرار گرفتند. پذیرفته شدگان در دوره بعد در دفتر مدیریت استان تهران مورد مصاحبه قرار خواهند گرفت و پس از تایید، با شرکت در دوره های آموزشی و گذراندن آزمون های مربوطه به عنوان نیروی آزمایشی وارد شعب خواهند شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.