نمودار سهم صنایع کوچک از تسهیلات/ 14 هزار بنگاه بدون فعالیت

وضعیت صنایع کوچک در اقتصاد ایران طی سال های اخیر دائما رو به وخامت بیشتر بوده است؛ آمارهای رسمی از شرایط این صنایع نشان می دهد این بنگاه ها به حدود 37 هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند.

عصر بانک؛در حال حاضر تعداد 81 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که از این تعداد 14 هزار واحد به طور کامل متوقف هستند. 22 هزار واحد با ظرفیت زیر 50 درصد و 24 هزار واحد با ظرفیت 50 تا 70 درصد و 21 هزار واحد با ظرفیت بیش از 70 درصدمشغول فعالیت هستند.

 

 

بر اساس آمارهای موجود صنایع کوچکی که متوقف هستند در سال گذشته 40 درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده اند. 20 درصد تسهیلات بانکی پرداخت شده به این قبیل صنایع نیز به بنگاه هایی رسیده که با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعالیت می کنند. صنایعی که با ظرفیت بین 50 تا 70 درصد فعالیت می کنند سهمی 20 درصدی از تسهیلات بانکی داشته اند و 20 درصد تسهیلات نیز به بنگاه های با فعالیت بیش از 70 درصد ظرفیت اختصاص یافته است.

 

 

نگاهی به سهم صنایع کوچک مختلف از سرانه اشتغال نشان می دهد، بخش عمده ای از اشتغال از دست رفته کشور ناشی از تعطیلی 14 هزار واحد در صنایع کوچک است.

 

بنا بر آمارهای موجود سرانه اشتغال در این واحد ها حدود 20 نفر، در واحدهایی که با 50 درصد ظرفیت مشغول به فعالیت هستند حدود 10 نفر، در واحدهایی با فعالیت بین 50 تا 70 درصد حدود 5 نفر و در واحدهایی که با بیش از 70 درصد ظرفیتشان مشغول به کار هستند حدود 2 نفر است.

 

 

 

متوسط تسهیلات مورد نیاز هر بنگاه

 

براوردها از شرایط بنگاه های مختلف با فعالیت های کنونی نشان می دهد بنگاه هایی که متوقف هستند برای آغاز مجدد فعالیت به 600 میلیون تومان، بنگاه های با فعالیت کمتر از 50 درصد ظرفیت به 500 میلیون تومان، بنگاه های با فعالیت بین 50 تا 70 درصد ظرفیت به 400 میلیون تومان و بنگاه های با فعالیت بیشتر از 70 درصد به 400 میلیون تومان تسهیلات نیاز دارند.

 

به عبارت دیگر صنایع کوچک متوقف کشور به حدود 8 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارند تا مجددا به دور فعالیت بازگردند. بنگاه هایی که با کمتر از 50 درصد ظرفیت کار می کنند به 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند.

 

بنگاه هایی که با 50 تا 7 درصد ظرفیت مشغول بکار هستند نیز به 9 هزار و 600 میلیارد تومان تسهیلا و بنگاه هایی که با بیشتر از 70 درصد ظرفیتشان کار می کنند به 8 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند. به این ترتیب صنایع کوچک کشور به رقمی بالای 37 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارند.

 

این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود مجموعا بنگاه های متوقف سال گذشته 4 هزار میلیارد تومان، بنگاه های با فعالیت زیر 50 درصد ظرفیت 2 هزار میلیارد تومان، بنگاه های با فعالیت بین 50 تا 70 درصد ظرفیت  و بنگاه های با فعالیت بیش از 70 درصد ظرفیت هر یک 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

 

 

/خبرآنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.