خدمات غیرحضوری بانک سپه به سازمان ها چیست؟ (+ مزایا)

اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر دارای سیستم اتوماسیون داخلی، متقاضی دریافت خدمات بانکی اعم از مالی و غیر مالی از طریق ارتباط سیستم های اتوماسیون خود در بسترهای اینترنت و اینترانت هستند.

عصر بانک؛ سازمان‌ها و شرکت‌هایی نظیر بورس کالا، کارگزاری های بورس و… که اغلب معاملات متعددی را در بازه های زمانی مختلف برای یک مشتری انجام می دهند، جهت تسریع و تسهیل فرآیندهای مربوط، متقاضی انجام عملیات مالی معاملات مشتریان خود به صورت غیرحضوری و از طریق سیستم های اتوماسیون داخلی می باشند.

 

خدمات بانکی غیرحضوری از طریق سامانه های بانکداری اینترنتی و همراه بانک نیز ارائه می شود اما محصول جدید و منحصر به فردی که بانک برای اجابت درخواست سازمان‌ها و شرکت‌ها ارائه نموده است، دریافت خدمات مورد نیاز آنها از طریق سیستم های داخلی خود بدون ورود به درگاه های یاد شده می باشد.

بدیهی است در تبادل وجوه معاملات به طور الکترونیکی، اطمینان ارائه دهنده کالا و خدمات از پرداخت وجه معاملات توسط خریدار ضروری است. برای خریدار نیز مطلوبیت دارد تا قبل از تحقق معامله و دریافت کالا یا خدمت مورد تقاضا، وجهی از حساب وی خارج نشود.

بانک برای تأمین این شرایط  و جلب رضایت طرفین، امکانی را فراهم نموده تا خریداران بتوانند با یک بار مراجعه به شعبه و اعطای وکالت به سازمان‌ها یا شرکت‌های ارائه دهنده کالا و خدمات مورد نیاز آنها بر روی حساب خود، مجوز مسدود نمودن وجه معاملات قبل از انجام معامله و برداشت از آن را بعد ازانجام معامله ارائه نمایند. از این رو به حساب هایی که دارای ویژگی فوق باشند حساب های وکالتی اطلاق شده است.

همچنین بانک شرایط فنی لازم را برای سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز فراهم نموده تا تبادلات مالی معاملات مشتریان خود را به وکالت از طرف آنها بر روی حسابهای وکالتی آنان از طریق سیستم های اتوماسیون داخلی خود انجام دهند.

برای مثال شرکت‌های کارگزاری بورس می توانند از خدمات غیرحضوری وکالتی بانک، جهت انجام معاملات بورس برای مشتریان خود به صورت اینترنتی استفاده نموده است. بدین نحو که در صورت دریافت درخواست خرید سهام مشتری، نسبت به مسدود نمودن حساب وکالتی وی (معادل مبلغ خرید) از طریق اتوماسیون داخلی خود اقدام نموده و پس از خرید سهام مورد نظر که ممکن است بلافاصله یا پس از گذشت چند روز انجام شود، مبلغ مسدود شده را به حساب کارگزار انتقال دهد.

 

مزایای خدمت یادشده برای سازمان‌ها و شرکت‌های عرضه کننده کالا و خدمات :

  1. انجام عملیات بانکی اعم از مالی و غیرمالی از طریق سیستم های اتوماسیون داخلی و کاهش ریسک های ناشی از مراجعه حضوری به بانک ها برای انجام معاملات.

  2. تسریع در انجام معاملات و اجابت درخواست مشتریان خود، ضمن تسهیل در فرآیند عملیات مالی.

  3. افزایش تعداد مشتریان با توجه به ایجاد خدمات غیرحضوری.

  4. کاهش ریسک ها و هزینه ها با توجه به مسدود شدن مبلغ معاملات در حساب مشتری و اطمینان از وصول آنها پس از انجام معامله.

 

مزایا برای مشتریان (استفاده کنندگان از کالا/خدمات سازمان‌ها و شرکت‌ها) :

  1. انجام عملیات مالی معاملات به صورت غیرحضوری و تسهیل در اجابت تقاضای خرید کالا و خدمات.

  2. در اختیار بودن وجوه معاملات در حساب خود تا زمان انجام قطعی معامله و استفاده از مزایای رسوب وجه در حساب.

  3. اطمینان از عدم کسر مبلغ معامله ازحساب خود تا پیش از تحقق واقعی معامله.

  4. انجام همزمان معاملات و نقل و انتقالات مالی آن از طریق سیستم های سازمان/شرکت ارائه دهنده خدمت یا محصول بدون مراجعه به بانک.

الف- تعاریف

حساب وکالتی:

حسابی متمرکز است که صاحب حساب به سازمان/شرکت مورد نظر خود وکالت می‌دهد تا عملیات بانکی روی حساب مذکور را از طریق خدمات الکترونیکی بانک انجام دهد. این عملیات شامل انتقال وجه از حساب، انسداد مبلغی در حساب، رؤیت موجودی قابل برداشت و یا هر عملیاتی که متناسب با خدمات شرکت مزبور است (همچون خدمت خرید سهام و…)، می‌باشد. شایان ذکر است با این وکالت هیچ گونه محدودیتی برای صاحب حساب در خصوص حق برداشت و هر گونه عملیات روی حساب، برای وی ایجاد نمی شود.

خدمت غیرحضوری غیرمالی:

خدمتی است که امکان انجام امور غیرمالی مانند مانده‌گیری، مشاهده صورت حساب و… را علاوه بر سامانه های بانکداری اینترنتی و همراه بانک، از طریق سیستم های داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها بر بستر (اینترنت/اینترانت) فراهم می‌سازد.

‌خدمت غیرحضوری مالی:

خدمتی است که امکان انجام امور مالی مانند انتقال وجه، مسدودی مبلغی و… از طریق سامانه های بانکداری اینترنتی، همراه بانک و یا سیستم های داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها بر روی حساب های خودشان بر بستر (اینترنت/اینترانت) فراهم می‌سازد.

‌خدمت غیرحضوری وکالتی :

خدمتی است که امکان انجام امور غیر مالی و مالی را برای سازمان‌ها/شرکت‌ها از طریق سیستم های داخلی خود، روی حساب‌های مشتریانی که به آنها وکالت داده‌اند، بر بستر( اینترنت/اینترانت) فراهم می‌سازد.

* خدمات غیرحضوری غیرمالی به شرکت‌ها و سازمان‌ها روی حساب‌های وکالتی عبارتند از: مانده‌گیری، فعال‌کردن وکالت، رهگیری درخواست، اعلام مشخصات حساب، دریافت صورت‌حساب، غیرفعال کردن وکالت و اطلاعات شعب.

* خدمات غیرحضوری مالی به شرکت‌ها و سازمان‌ها روی حساب‌های وکالتی عبارتند از: مسدودی مبلغی حساب، رفع مسدودی، انتقال وجه مبلغ مسدودشده، انتقال وجه عادی.

ب- نحوه ثبت درخواست مشتریان برای استفاده از خدمات سازمان‌ها/شرکت‌های استفاده‌کننده از خدمات غیرحضوری وکالتی بانک
تمامی سازمان‌ها/شرکت‌های متقاضی که مشتریان آنها به بانک مراجعه و درخواست ایجاد وکالتنامه بر روی حساب‌های خود را دارند می‌بایست قبلأ با بانک قرارداد یا تفاهم‌نامه منعقد نموده باشند.

توجه: کد سازمان/شرکت‌، عددی 8 رقمی است که توسط اداره کل فناوری اطلاعات بانک سپه بعد از ایجاد ارتباطات فنی با سازمان/شرکت مربوط به آن، اختصاص داده شده و به صورت خودکار در سیستم ایجاد شده است.

  1. مشتریان جهت استفاده از خدمات سازمان/شرکت‌های مورد نظر خود، به یکی از شعب بانک مراجعه و حساب عابربانک معرفی/افتتاح می‌نمایند. شایان ذکر است ارائه خدمات مذکور برای سایر حساب های متمرکز در آینده نزدیک میسر خواهد شد.

  2. شعبه پس از احراز هویت دقیق مشتری اقدام به ایجاد وکالتنامه بر روی حساب مورد نظر مشتری می‌نماید.

  3. در صورتی که شماره حساب، متعلق به شخص حقوقی باشد پس از تکمیل اطلاعات وکالتنامه، مشخصات نماینده شخص حقوقی در سیستم وارد شده و معرفی‌نامه وی ضمیمه وکالتنامه گردد.

  4. پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز، وکالتنامه در یک نسخه چاپ و در اختیار صاحب حساب برای رؤیت و کنترل مندرجات آن قرار گیرد.

  5. در صورت تأیید مندرجات و امضای وکالتنامه توسط مشتری، شعبه اطلاعات را به مرکز ارسال نموده و یک نسخه وکالت نامه ازسیستم اخذ می نماید.

  6. یک نسخه از وکالتنامه تحویل مشتری و نسخه دیگر در پرونده ای جداگانه در شعبه نگهداری شود.

ج- نحوه فسخ وکالتنامه

در حال حاضر فسخ وکالتنامه صرفاً در شعبه ایجادکننده وکالتنامه امکان‌پذیر است و در صورت فسخ وکالتنامه، تعهدات قبلی مشتری در قبال شرکت مربوطه منتفی نخواهد شد.

د- نکات مهم و قابل توجه

  – فرم وکالتنامه و فسخ آن امکان چاپ مجدد ندارد. بنابراین در صورت مفقودی نسخه مشتری، صرفاً ارائه تصویر وکالتنامه موجود در شعبه به وی میسر خواهد بود.

  – فسخ وکالتنامه به درخواست مشتری در شعبه، صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که امکان فسخ آن توسط مشتری در قرارداد بانک با سازمان/شرکت لحاظ شده باشد و این موضوع در قسمت اختیار فسخ در منوی فسخ وکالتنامه مشخص است.

  – فسخ وکالتنامه توسط بانک نیز صرفاً در زمان اعلام فوت یا جنون مشتری امکان پذیر است که در این حالت می بایست یک نسخه از گواهی فوت یا جنون، ضمیمه برگ فسخ وکالتنامه شده و در اسناد شعبه نگهداری شود.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.