شرایط تسهیلات جعاله بدون سپرده بانک مسکن چیست؟ (+ انـواع وثـایق قابل قــبول )

با جزئیات تسهیلات جعاله بدون سپرده بانک مسکن آشنایی دارید؟

عصر بانک؛سقف تسهیلات اعطایی بدون سپرده از محل اوراق گواهی حق تقدم به تنهایی و یا توام با حسابهای تعهدی :

 

100 میلیون ریال

* حسابهای تعهدی : صندوق پس انداز مسکن،صندوق پس انداز جوانان و یا صندوق ساخت مسکن

نرخ سود : 16 درصد

حداکثر مدت بازپرداخت : 5 سال

نحوه پرداخت تسهیلات جعاله : در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می شود .

مدت انجام تعهد : یکماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.

انـواع وثـایق قابل قــبول:

الف- در قبال سفته:(تا سقف 50 میلیون ریال برای سایر اقشار و تا سقف 100 میلیون ریال برای کارکنان دولت)

*میزان وثیقه دریافتی: 120 درصد مجموع اصل و سود

*ضمانت دریافتی: (پرداخت تسهیلات در قبال سفته ، صرفا به آن دسته از متقاضیانی که خود و یا ضامن آنها جزو کارکنان دولت (شاغل،بازنشسته و مستمری بگیران)می باشند (تا سقفهای مشخص شده ) مشروط به ارائه گواهی کسر اقساط توسط کارمند دولت،امکانپذیر است.)

ب-در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفا بر روی پلاکهای مورد ترهین بانک:(از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید ویا فروش اقساطی ناشی از مشارکت)

*میزان وثیقه دریافتی: به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات

*ضمانت دریافتی: ضمانت دو نفر ضامن معتبر و مورد تایید شعبه

ج- در قبال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یا سپرده کوتاه مدت ویژه :

* میزان وثیقه دریافتی : 110 درصد مجموع اصل وسود

د – در قبال ترهین ششدانگ وثیقه غیر منقول یا مازاد آن :

* میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل وسود

* ضمانت دریافتی: ارائه گواهی درامد متقاضی (مورد تایید شعبه)

ی- پرداخت تسهیلات تا سقف 50 میلیون ریال به کارکنان دولت،با تنظیم قرارداد داخلی و ضمانت یک نفر کارمند دولت و اخذ گواهی درآمد و تعهد نامه سازمان متبوعه کارمند مبنی بر کسر اقساط ازحقوق تسهیلات گیرنده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توسط تسهیلات گیرنده بر روی واحدهایی که در رهن بانک قرار ندارند.

پرد اخت تسهیلات مجدد :

1- پرد اخت تسهیلات مجدد جعاله با سپرده وبدون سپرد بدون محدودیت زمانی وبا واریز مانده بدهی جعاله قبلی بلامانع است

2- پردا خت تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله تعمیر سایر بانک ها استفاده نموده اند در صورت تسویه تسهیلات دریافتی طبق ضوابط و مقررات، بلامانع است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.