تجمع سپرده گذاران موسسه مالی میزان مقابل بانک مرکزی+عکس

سپرده گذاران موسسه مالی میزان مقابل بانک مرکزی دست به اعتصاب غذا زدند.

عصر بانک؛سپرده گذاران موسسه مالی میزان مقابل بانک مرکزی دست به اعتصاب غذا زدند.

 
تجمع سپرده گذاران موسسه مالی میزان مقابل بانک مرکزی+عکس
 
 
تجمع سپرده گذاران موسسه مالی میزان مقابل بانک مرکزی+عکس
 
 
 
تجمع سپرده گذاران موسسه مالی میزان مقابل بانک مرکزی+عکس
 
 
تجمع سپرده گذاران موسسه مالی میزان مقابل بانک مرکزی+عکس
 
 
 
 
/پارسینه
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.