آشنایی با همراه بانک قوامین (Mobile Banking)

این روزها ابزارهای همراه نظیر تلفن همراه و تبلت جایگاه خاصی پیدا کرده است. بانکداری همراه به مشتریان این اجازه را می‌دهد تا برخی از تراکنش‌های بانکی خود را از طریق ابزارهای سیار فوق انجام دهند.

عصر بانک؛ ﺑﺎﻧﻚ قوامین در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎراﻣﺪﺗﺮ وﻓﺮاگیر، اﻗﺪام به ایجادﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری تلفن ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازفناوری های ﻣﺪرن ،ارزان وﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮی درﺟﻬﺖﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮدﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ دردﺳﺖداﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻓﺎرغ از ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﮔﺮدﻧﺪ.

 

نکات امنیتی استفاده از همراه بانک قوامین (Mobile Banking)

 

نرم افزار همراه بانک را تنها از راه های اعلام شده توسط بانک دریافت نموده و به هیچ عنوان از روشهای دیگر استفاده نکنید.

 

به هیچ وجه رمزهای خود( رمز حساب، رمز اول و دوم کارت و رمز ورود به نرم افزار همراه بانک) را در اختیار دیگران قرار ندهید و آنها را در فواصل زمانی تغییر دهید.

 

در صورت مفقودی یا سرقت تلفن همراه مشتری باید درخواست غیرفعال نمودن شماره سیم کارت را به شعبه اعلام نماید. ضمن اینکه مشتری می تواند با اختصاص شماره حساب و شماره کارت خود به یک سیم کارت جدید  از طریق یکی از شعب بانک قوامین اطلاعات سیم کارت سرقت یا  مفقود شده را  از سیستم حذف نموده و از رمز جدیدی که به او داده می شود استفاده نماید.

 

پیش از واگذاری گوشی تلفن همراه خود برنامه را از روی گوشی حذف نمایید. با این کار کلیه اطلاعات حسابهای ثبت شده و نیز پیامهای دریافتی شما بر روی گوشی از بین می روند.

 

پیش از واگذاری سیم کارت خود، چنانچه سیم کارت دیگری را جایگزین نمی نمایید باید حسابها و سرویس های یکطرفه ثبت نامی خود را حذف نمایید.

 

در زمان نصب نسخه جدید ابتدا نسخه قبلی را از گوشی خود حذف نموده و پس از آن ، نسخه جدید را نصب نماییددر صورت نیاز به نصب مجدد نرم افزار( نسخه یکسان ) و در صورت تمایل به حفظ اطلاعات موجود بر روی گوشی، نرم افزار را بر روی برنامه قبلی نصب نموده و آن را جایگزین (Replace ) نمایید و به سوال نگهداری اطلاعات موجود، پاسخ مثبت دهید.

 

تلفن همراه را هنگامی که از آن استفاده نمی‌کنید، قفل کرده و رمز ورود آن را حتی برای نزدیکترین وابستگان خود فاش نکنید.

 

از انتخاب رمز های ساده و قابل حدس (شماره شناسنامه و تاریخ تولد و…) خودداری نمائید.

 

هرگز اطلاعات مهم خود مانند شماره حساب، رمزها، تاریخ تولد و غیره را از طریق پیام کوتاه ارسال نکنید.

 

تلفن همراه را به نرم افزار های امنیتی مانند فایروال یا نرم افزار ضد هکر و آنتی ویروس مجهز کنید.

 

فایل‌ها را تنها از منابع مطمئن دانلود کنید.

 

هنگامی که به بلوتوث نیازی ندارید از خاموش بودن آن مطمئن شوید.

 

قبل از این که تلفن همراه خود را در اختیار دیگران قرار دهید یا آن را بفروشید، تمام اطلاعات شخصی و رمز و کدهای حساب بانکی خود را از حافظه آن پاک کنید.

 

تلفن همراه خود را همواره به روز نگه دارید و از جدیدترین نرم افزارهای امنیتی استفاده کنید.

 

در استفاده از خدمات پرداخت سیار و بانکداری همراه می‌بایست تنظیمات تلفن همراه یا هر دستگاه قابل حمل دیگری در حالتی قرار گیرد که هنگام روشن شدن، کاربر ملزم به وارد نمودن رمز عبور بوده و از تنظیم نمودن آن‌ها در حالتی که بصورت خودکار با حساب بانکی ارتباط برقرار کند، جدا خودداری شود.

جی بی تِل (همراه بانک) قوامین چیست؟ (+ دانلود و آموزش)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.